Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων Ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού  εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.   Πιθανής προϋπ. δαπάνης …. 7.236,00 € προ ΦΠΑ ή …. 7.670,16  € συμπ. Φ.Π.Α. 6% 

{Πιθανή ποσότητα : 10.000 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

 

ΠΚΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΩΩ94690ΒΞ-Ω57 (23PROC012629462)

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button