Δελτία Τύπου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΕΣΑ ενημερώνουν τις επιχειρήσεις, προστατεύουν τους καταναλωτές

Πληροφορίες

Αθηνά Βουνάτσου

Senior Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ

Τ: 211 5006 109 | E: avounatsou@sev.org.gr

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button