Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2023), για την προμήθεια «ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33124120-2, «συσκευές διαγνωστικής με υπέρηχους») (ΚΑΕ 9749) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Related Articles

Back to top button