Δημοσιεύσεις

“Υπ’ αριθ. 08/2022 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας”.

Related Articles

Back to top button