Δημοσιεύσεις

Ανακοίνωση Διακήρυξης των Υπ Αριθ: 12/24 & 13/24 Διαγωνισμών Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαγωνισμοί : 13-24__6ΣΓΖ6-3Ψ8  και 12-24__ΨΟΙΥ6-ΖΔΖ.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button