Δημοσιεύσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 83/2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια καταγραφικού Holter ρυθμού μοντέλο SEER 12 (12 καναλιών) για την Καρδιολογική Κλινική»

Related Articles

Back to top button