Δημοσιεύσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 81/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 236153 Για την «Προμήθεια ενός (1) βιντεολαρυγγοσκοπίου για ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και ενός (1) συστήματος στερνοτόμου για τις ανάγκες της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος »

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button