Δημοσιεύσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 84/2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια ενός (1) χειρουργικού μοτέρ με δύο (2) χειρολαβές για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού»

Related Articles

Back to top button