Δημοσιεύσεις

ανοικτός διαγωνισμός για τη σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη λίμνη Vau I Dejes, στη Σκόδρα, κ

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, προκηρύχθηκε στην πύλη ηλεκτρονικών προμηθειών ECEPP της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης/EBRD ανοικτός διαγωνισμός για τη σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη λίμνη Vau I Dejes, στη Σκόδρα, κοντά στον ομώνυμο υδροηλεκτρικό σταθμό.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EBRD, στο σύνδεσμο: https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14040098 , καθώς και με απευθείας επικοινωνία με την κα Elida Bufi (Solar Energy of Albania SENA, Rr. “Viktor Eftimiu”, Nr. 12, Tίρανα 1060, Αλβανία, τηλ: +355 4 2262148, Email: bufie@kesh.al ).

Μάριος Μπελιμπασάκης,

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Δ/νων Γραφείου Οικ. & Εμπορικών Υποθέσεων

Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Embassy of Greece in Tirana
Office for Economic&Commercial Affairs

88, Skenderbej Str., Tirana
Tel.: +3554 2228980, 2247323
Fax: +3554 2228979
Email: ecocom-tirana@mfa.gr

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button