ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟ

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας

Με την υπ’ αρ. 31615/17-04-2024 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Επιυνάπτεται η Απόφαση.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button