Δελτία Τύπου

Collaboration Opportunity – WESTERN-BALKANship Project (Ευκαιρία Συνεργασίας – WESTERN-BALKANship Project)

Το Forum AIC και η UNIADRION αναπτύσσουν το «Western-BALKANship Project», ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που επιτρέπει σε φοιτητές πανεπιστημίου να πραγματοποιούν περιόδους κινητικότητας σε εταιρείες και ιδρύματα από την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου, στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και στη δημιουργία ευκαιριών για φορείς υποδοχής καλωσορίζοντας φοιτητές από πολλά πανεπιστήμια στους οργανισμούς τους.

Αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία για τις εταιρείες της περιοχής, καθώς και τα ίδια τα ιδρύματα, να έρθουν σε επαφή με νέους πόρους από πολλές σχολές του δικτύου UniAdrion.

Το Forum AIC συλλέγει επί του παρόντος συνδρομές από εταιρείες εγγεγραμμένες σε Εμπορικά Επιμελητήρια και από ιδρύματα που σκοπεύουν να φιλοξενήσουν φοιτητές από διαφορετικές σχολές της UniAdrion.

Είστε εταιρεία ή ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αδριατικής Ιονίου;

Για να ανακαλύψετε το έργο με περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.forumaic.org/western-balkanship-create-your-future/?lang=en .

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button