Δημοσιεύσεις

Δ.22/2023: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ακτινολογικής Λυχνίας για επισκευή του Ψηφιακού Συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας SIEMENS AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button