Δημοσιεύσεις

Δημοπράτηση Φωτοβολταϊκών Παρκών

Το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας για τη δημοπράτηση φωτοβολταικων πάρκων παραγωγής ενέργειας.

Οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να προσδιορίσουν και να προτείνουν τοποθεσίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων φωτοβολταικών πάρκων

Οι ανάδοχοι θα υπογράψουν Συμβάσεις Αγοράς Ενέργειας (PPA) 15ετούς διάρκειας για την πώληση του συνόλου (100%) της παραγόμενης ενέργειας, σε τιμή ίση με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Διεξοδικότερη ενημέρωση σχετικά με την δημοπράτηση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2023/04/auction_notification.pdf

Πηγή : Ιστοσελίδα Υπουργείου Υποδομών

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button