Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2023), για την προμήθεια : « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511),(ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.

Related Articles

Back to top button