Δελτία Τύπου

Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.250€ / Επιδοτούμενα προγράμματα στον Τομέα του Τουρισμού από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

καλεί

όσους  διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

(α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,

(β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και

(γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19

 

να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να ενημερωθούν άμεσα και να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πλαίσιο της Δράσης 16921: «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού (Reskilling and upskilling in tourism)»

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς Πρόγραμμα Επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων και θα αποκτήσει πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στα 1.250 ευρώ.

 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αφορούν σε 7 Ειδικότητες Κατάρτισης και η εκπαίδευση θα είναι εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως ασύγχρονη.

 

Προκειμένου να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://learning.uth.gr/voucher-tourismos/

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα dypa_learning@uth.gr  ή 2421006367/66/64 & 2410684752 ή συμπληρώστε ΑΜΕΣΑ τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://learning.uth.gr/voucher-tourismos-forms/

 

Παρακαλούμε θερμά το παρόν ενημερωτικό μήνυμα να προωθηθεί άμεσα σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου σας.

 

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης

 

 

Τηλ.: 24210 06367/66/64 & 2410 684752

E-mail:  dypa_learning@uth.gr

Website: https://learning.uth.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button