ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟΝέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Μητρώο για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (Ο.ΚΟΙ.Π.), το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό επικαλύπτει το Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 52 του Ν. 4919/2022.

Συνεπώς εχει τεθεί σε λειτουργία το αντίστοιχο Μητρώο, το οποίο μπορειτε  να επισκέπτεστε  μέσω του συνδέσμου  https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html και να εγγραφεστε  σε αυτό ηλεκτρονικά (πχ  Σωματεία,  Επιτροπές Εράνων,κοινωφελή Ιδρύματα και Αστικές μη Κερδοσκοπικές), εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας (ν. 4873/2023 και ΚΥΑ 6216/2023). Αρμόδια για την απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω Μητρώου είναι η Διεύθυνση ΟΚΟΙΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button