ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟΝέα

υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Κοινωνίας Δικαιώματος Αστικού, Ημιαστικού και Υπεραστικού λεωφορείου Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) ενταγμένης σε εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ.

Related Articles

Back to top button