Δελτία Τύπου

Ενημέρωση για την πρόοδο του έργου byDesign & άλλα θέματα (3o newsletter, προγραμματισμός Διεθνούς Συνεδρίου)

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας (24-2-2022) σχετικά με το έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του GDPR για τις ΜΜΕ και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ («byDesign»), που υλοποιεί από τον Νοέμβριο του 2020 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία ICT ABOVO με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι το 3ο τεύχος του newsletter είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://bydesign-project.eu/press-material/

 

Το 3ο newsletter περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα γενικά και εξειδικευμένα (τεχνικά) σεμινάρια, η θεματική των οποίων διαμορφώθηκε με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα μέλη σας για τον εντοπισμό των υφιστάμενων αναγκών όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά από 8/3 έως 20/6.

 

Τα θέματα τα οποία πραγματεύτηκαν τα σεμινάρια ήταν η αποτίμηση επικινδυνότητας στην προστασία δεδομένων και στην ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση απαιτήσεων και η εφαρμογή της προστασίας δεδομένων εκ σχεδιασμού, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, οι χρόνοι τήρησης δεδομένων, η διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων, οι τεχνικές κρυπτογράφησης, ψευδωνυμοποίησης και ανωνυμοποίησης για την προστασία δεδομένων. Στο τελικό σεμινάριο το οποίο προγραμματίζεται για τους τελευταίους δύο μήνες του έργου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης και εργασίες εξάσκησης σχετικές με τις παραπάνω θεματικές ενότητες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Διεθνές Συνέδριο στο οποίο θα γίνει συνολική αποτίμηση των ευρημάτων και αποτελεσμάτων του έργου και θα απαντηθούν ερωτήματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής και το πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής, θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button