Δελτία Τύπου

Ενημέρωση μελών ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΣΕΔ).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Related Articles

Back to top button