Δελτία Τύπου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ για τις επιχειρήσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώντας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0 έχει ως στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω του Προγράμματος παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (π.χ. συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, συστήματα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας κ.α.).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις – μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr έως τις 15 Απριλίου 2024.

Στην τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος, προβλέπεται η κάλυψη δαπάνης Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της αίτησης έως 300 ευρώ και αφορά και στις αιτήσεις που έχουν, ήδη, υποβληθεί.

 

 

Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 10563
+30 2132141800
www.oe-e.gr

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button