Δημοσιεύσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων γ. Πρόφιλτρων δ. Απόλυτα φίλτρα κλάσης Η14 ΕΝ1822 και ε. Κεντρικό φίλτρο πετρελαίου(CPV 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά») (ΚΑΕ 1439)

Related Articles

Back to top button