Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (10/2021) για αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

10- 2021 Ηλ. ΔΑΔ αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2(6Υ774690ΒΞ-Ε1Θ)(21PROC009402569)

Related Articles

Back to top button