Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού – διπλής όψης »

Απόφαση Διοικητή για ΜΕΤΑΘΕΣΗημερ. ηλεκτρ. αποσφρ.τουΗΛ.ΔΑΔ.-06_21(966Π4690ΒΞ-ΞΧ) 6-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛ.ΔΑΔ.προμήθεια Πλυντηρίων(ΨΤΖΤ4690ΒΞ-2ΘΙ)21PROC009215798

Related Articles

Back to top button