Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : « εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.»

Related Articles

Back to top button