Δημοσιεύσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 56/2023 του 424 ΓΣΝΕ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη
Σύμβασης για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – Φαρμάκων για
το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button