Δημοσιεύσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 07/2023

 ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

       «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

                ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 07/2023

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ογδόντα ένα (81) ελαστικών επισώτρων τύπου 1400 R20 TUBE 18 PR για Μονάδες της ΧΙΙ και XVI Μ/Κ ΜΠ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία  θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 195785.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από τη XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο Τ.Κ. 68300, τηλέφωνο: 25530.46495, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά  έως τις 14:00, πλην Σαββάτου – Κυριακής.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button