Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός (1) «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ »

Καλημέρα σας,

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός (1) «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ » (CPV 39330000-4 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ », KAE 9749)

Προϋπολ. δαπάνη 29.500,00 € προ ΦΠΑ ή 36.580,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΨΡΠΟ4690ΒΞ-Α1Λ 23PROC012488951Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΨΡΠΟ4690ΒΞ-Α1Λ 23PROC012488951

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button