Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα

Καλημέρα σας,

Σας διαβάζουμε  συνημμένα έγγραφο που αφορά συμμετοχή σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, τεσσάρων τύπων: 1) 9000 BTU/h, 2) 12000 BTU/h, 3) 18000 BTU/h και 4) 24000 BTU/h.

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατή από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ  “www.promitheus.gov.gr ->πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις” ή

 

Με εκτίμηση,

Π. Ζαφειρούλη, Ι. Μωυσίδης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών

Τμήμα Β’ Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Τηλ. 2103893505

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button