ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟΔελτία ΤύπουΝέα

εγγραφή των φυσικών πρόσωπων στο Γ.Ε.ΜΗ.(β’ 2226)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητήριου Ζακύνθου, ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ’αριθ. πρωτ 94083/30-09-2022 και την υπό στοιχεία 44070/28-04-2022 απόφαση του Υπουργού και Επενδύσεων με τίτλο: «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα , για την εγγραφή των φυσικών πρόσωπων στο Γ.Ε.ΜΗ.» (β’ 2226), η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανόμενων  και των φαρμακείων), θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς, δεν τίθενται κανένα ζήτημα προθεσμιών εγγραφής  ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ή επιβολή προστίμου σε ατομική επιχείρηση σχετικά με τη παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ενόψει και του γεγονότος ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με την υποβολή προστίμων πρόστιμα τελεί υπό έκδοση .

 

Η Διοικητική Προϊσταμένη

Ευγενία Καμπιώτη

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button